Τι ισχύει για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

efka

Οι βασικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί ο ασφαλισμένος στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ είναι να έχει πραγματοποιήσει υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον για πέντε έτη και να καταβάλλει ο ίδιος το σύνολο της εισφοράς εργοδότη και εργαζόμενου, η οποία θα υπολογίζεται ως […]

Τι ισχύει για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Σχετικά άρθρα

Bookmark the permalink.